MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP

发烧         –        Fāshāo                –        Sốt

肝肿大     –        Gān zhǒng dà      –        Gan to

头昏眼花 –        Tóu hūn yǎnhuā   –        Đầu váng mắt hoa

耳鸣        –        Ěrmíng                 –        Ù tai

气促        –        Qì cù                    –        Thở gấp

血压高    –        Xiěyā gāo             –        Huyết áp cao

发冷        –        Fā lěng                 –        Phát lạnh, ớn lạnh

嗓子疼    –        Sǎngzi téng          –        Viêm họng

干咳         –        Gānké                 –        Ho khan

流鼻涕     –        Liú bítì                 –        Chảy nước mũi

消化不良 –        Xiāohuà bùliáng  –        Tiêu hóa kém

放屁        –        Fàngpì                 –        đánh rắm

脉速        –        Mài sù                 –        Mạch nhanh

脉弱        –        Mài ruò                –        Mạch yếu

心杂音    –        Xīn záyīn              –        Loạn nhịp tim

干呕       –        Gān ǒu                  –        Nôn khan

没精神   –        Méi jīngshén         –        Rã rời, uể oải, ủ rũ

盗汗      –        Dàohàn                  –        Đổ mồ hôi ban đêm

Bài viết liên quan