Tin tức & sự kiện

HỌC TIẾNG TRUNG VỚI CHỦ ĐỀ CÔNG AN 公安局 P2

STT TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT 1 赃物 Zāngwù Tang vật 2 销赃 Xiāozāng Phi tang 3 绑架 Bǎngjià Bắt cóc 4 死亡证明书 Sǐwáng zhèngmíng shū Giấy khai tử 5 窝赃 Wōzāng Tàng trữ tang vật 6 赌博 Dǔbó Đánh bạc 7 检举信 Jiǎnjǔ xìn Thư tố giác 8 恐吓信 Kǒnghè xìn Thư khủng […]

HỌC TIẾNG TRUNG VỚI CHỦ ĐỀ CÔNG AN 公安局

STT TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT 1 公安部 Gōng’ān bù Bộ công an 2 公安部长 Gōng’ān bùzhǎng Bộ trưởng công an 3 省公安厅 Shěng gōng’ān tīng Cục công an tỉnh 4 厅长 Tīng zhǎng Giám đốc công an tỉnh 5 副厅长 Fù tīng zhǎng Phó giám đốc công an tỉnh 6 市公安局 Shì gōng’ān […]

CHỦ ĐỀ ĂN UỐNG BẰNG TIẾNG TRUNG

  TIẾNG TRUNG PHIÊM ÂM TIẾNG VIỆT 越南菜好吃不好吃? Yuènán cài hǎochī bù hǎochī? Món ăn Việt Nam có ngon không? 很好吃 Hěn hǎochī Rất ngon 你能给我介绍一下儿吗? Nǐ néng gěi wǒ jièshào yí xiàr ma? Bạn có thể giới thiệu cho tôi không? 我们越南人有四种爱好: Wǒmen Yuènán rén yǒu sì zhǒng àihào: Người Việt Nam chúng tôi […]

:))))

滚开               –        gǔn kāi                –        Cút 去死吧           –        Mày đi chết đi      –        qù sǐ ba 。 少来这一套    –  shǎo lái zhè yí tào     –  Bớt đến đây đi. 关你屁事       – guān nǐ pì shì              […]

MỘT SỐ TỪ SỬ DỤNG LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG

STT TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT 1 全选 quán xuǎn Chọn tất cả 2 复制 (字符 ) fùzhì (zìfú) Sao chép ký tự 3 剪切 jiǎn qiè Cắt 4 粘贴 zhāntiē Dán ký tự 5 打印 dǎyìn In văn bản 6 返回 fǎnhuí Quay lại 7 粗体 cū tǐ In đậm 8 字体 zìtǐ […]